نقشه دانش کتابداری و اطلاع رسانی

انگیزه ایجاد این وبلاگ زمانی برای من بوجود آمد که در حال مطالعه در زمینه مدیریت دانش بودم. ضرورت ایجاد نقشه دانش برای رشته کتابداری و اطلاع رسانی به ذهنم خطور کرد. سعی خواهم کرد اطلاعات مربوط به مجلات، مقالات، افراد، دانشگاه ها و تمامی مطالبی که به نوعی مشتاقان رشته به آنها نیاز دارند را جمع آوری و روزآمدسازی کنم. امیدوارم

بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست